Privatlivspolitik for Flugtskydningsbanen Søgård

 

Når du ønsker at købe et skydekort, som bruges til betaling på alle foreningens baner i Søgård, skal du udfylde en formular med navn og telefonnummer.

På denne formular noterer foreningen nummeret på det udleverede skydekort.

Skulle du tabe eller glemme dit kort, som jo let kan indeholde større pengebeløb, kan vi altid finde tilbage til dig igen.

Dermed prøver vi at forebygge, at pengene på kortet ikke er tabt.

Dine data, som vi opbevarer, tilhører alene dig, og du er ansvarlig for opdatering, hvis navn eller telefonnummer ændrer sig.

Alle spørgsmål, ændringer, sletning o.lign. foregår ved henvendelse til kassen i klubhuset.

 

Data registreres og opbevares som følger:

  1. Foreningen registrerer alle skytter som køber et personligt skydekort.
  2. Foreningens dataansvarlige er den til enhver tid siddende bestyrelse. Bestyrelsen kan uddelegere det fysiske arbejde med registrering og opbevaring til medlemmer af skydeudvalget.
  3. Formålet med registreringen er, at kunne finde tilbage til ejeren af f.eks. et tabt eller glemt kort, og dermed forebygge, at pengebeløbet på kortet går tabt.
  4. Registrering og opbevaring følger databehandlingslovgivningen.
  5. Vi registrerer for- og efternavn, telefonnummer og skydekortnummer. Registreringen opretholdes indtil skydekortet gives tilbage til foreningen.
  6. Registreringer gives ikke videre til tredie part.
  7. Data modtages skriftligt fra køberen af skydekortet, på en formular udleveret af foreningen. Udfyldte formularer opbevares i klubhusets sikringsskab. Efter sæsonafslutning overføres nye registreringer til et elektronisk regneark, som opbevares på et lagringsmedie i foreningens sikringsskab. En kopi opbevares på en pc under spærring af login kode. Pc’en befinder sig hos et af bestyrelsen udpeget medlem. Udfyldte formularer destrueres herefter.
  8. Data slettes senest efter sæsonafslutning, når et skydekort er leveret tilbage til foreningen.
  9. Medlemmer af skydeudvalget underskriver en erklæring om, at personlige billeder og navn må offentliggøres på foreningens hjemmeside og på sociale medier. Listen opbevares i boksen i klubhuset sammen med registreringer af skytter.