Historie og baner

Skydebanen er grundlagt i 1967, og foreningen som driver banen, er en underafdeling af Danmarks Jægerforbund.

Afdelingens navn er: Flugtskydningsbanen Søgård, afd. DJ-4821

 

På banen kan der skydes følgende discipliner:

1. Jagtskydning (bag- spids- venstre og højre duer)

2. Nordisk trap

3. Compac Sporting

4. Sporting bane med 6 mobile maskiner. (Banen ligger på samme areal som den tidligere skeet-bane, som nu er lukket.

5. Træningsbane (Kun bagduer)

 

Der bruges udelukkende miljøvenlige duer.

 

I klubhuset kan der købes patroner og skydekort, og der er lejlighedsvis mulighed for aftensmad.

Der vil, i videst mulig omfang, være to uddannede skydeinstruktører til stede på banerne.

Det er ikke en betingelse at være medlem af DJ for at skyde på banen. Alle er velkomne.