Regler for færden på Flugtskydebanen Søgård's baner:

Generelt:

Et skyttehold er en gruppe bestående af højst 6 skytter, som skyder sammen og derved optager en standplads eller en bane.Et undervisningshold er en gruppe af skytter, som benytter en standplads eller en bane til instruktionsformål. Grupper med flere end 6 skytter betragtes som undervisningshold.

Jagtbane:

Såfremt der er ventende skyttehold ved en standplads, må ingen skytter på det hold, som optager standpladsen, skyde til mere end 10 duer. Et undervisningshold skal vige for ventende skyttehold, men har dog ret til at afvikle instruktion med op til to skytter mellem hvert skyttehold. Hvis der er ventende skyttehold, må der ved instruktion/undervisning højst skydes til 6 duer pr. skytte. Det er instruktørens ansvar, at undervisningsholdet overholder sin vigepligt.

Sportingbane:

Et skyttehold med færre end 6 skytter kan ikke afslå at medtage yderligere skytter, før skydningen er startet. Det skydende hold skal efter afsluttet runde vige for ventende hold. Rækkefølgende af hold afgøres efter ”holdlisten” som forefindes i teknikhuset ved sportingbanen. Skytter noterer sig på holdlisten. En skytte må kun stå på ét ventende hold ad gangen. Skydeform og program bestemmes af det skydende hold, som dog henstilles til at søge flertalsafgørelse. Banens skydeudvalg kan til enhver tid fastlægge skydeform og program.

Trapbane:

Et skyttehold med færre end 6 skytter kan ikke afslå at medtage yderligere skytter, før skydningen er startet. Det skydende hold skal efter afsluttet runde vige for ventende hold. Et vigende skyttehold er berettiget til at fylde det hold op, der viges for.

Skeetbane:

Et skyttehold med færre end 6 skytter kan ikke afslå at medtage yderligere skytter, før skydningen er startet. Det skydende hold skal efter afsluttet runde vige for ventende hold. Et vigende skyttehold er berettiget til at fylde det hold op, der viges for. Bagduebane (undervisningsbane) Banen er forbeholdt undervisning og må kun benyttes ifølge med eller efter aftale med en på banen tilhørende instruktør. Hvis skytten/den underviste skytte ønsker at skyde andre ”jagtduer”, SKAL skytten starte sin runde på jagtbanens bagduebane.